1. Choroby i szczepienia psów

  Gabinet weterynaryjny „Bonifacy” zaleca, aby po przyjęciu psa do rodziny sprawdzić stan jego kalendarza szczepień. Większość hodowców dostarcza zwierzęta juz zaszczepione, lecz kiedy zwierzę staje się naszą własnością, powinniśmy wziąć na siebie obowiązek dbania o jego szczepienia. Na początku może wydawać się to skomplikowane, jednak podobnie jak w przypadku ludzi, nie należy lekceważyć wagi szczepień, by uniknąć negatywnych i często nieodwracalnych następstw zainfekowania chorobami zakaźnymi. Dopóki pies nie ma kompletu szczepień, powinien pozostać w domu. Należy unikać kontaktu z innymi psami oraz ich wydzielinami i wydalinami (które mogą być przeniesione na odzieży np. na butach).

  Poniżej Weterynarz Ząbki przedstawia listę chorób, na które powinno się zaszczepić psa. Pamiętaj, że lista ta nie jest wyczerpująca. W zależności od rasy psa, jego wieku lub stanu zdrowia, zwierzę może potrzebować tylko niektórych z nich. Twój weterynarz doradzi ci w tym względzie.

  Nosówka

  Zakaźna, wirusowa choroba o przebiegu zazwyczaj ostrym lub podostrym, przebiegająca z dużą śmiertelnością, która może początkowo przypominać przeziębienie. Dotyczy rodziny psowatych (lis, wilk, pies), fretkowatych (tchórz, norka, fretka) oraz fokowatych i niedźwiedziowatych.

  Objawy zdominowane są przez powikłania bakteryjne zwłaszcza w obrębie górnych dróg oddechowych (gorączka, zapalenia spojówek, surowiczy i ropny wypływ z nosa i oczu, kaszel, duszność). W końcowym stadium dołączają się objawy nerwowe (niezborności , niedowłady, porażenia, padaczka, skręt szyi, przeczulica, ślepota) . Stan chorego psa bardzo szybko się pogarsza i jeśli nie zostanie podjęte leczenie, choroba może być tragiczna w skutkach. Wobec braku leczenia przyczynowego jest to choroba śmiertelna.

  Parwowiroza

  Bardzo zaraźliwe, przebiegające ostro zapalenie jelit, wywołane przez parwowirus typu 2 (obecnie spotykane są serotypy 2a i 2b – na który wrażliwe są również koty). Większa podatność u psów wykazują rottweilery i dobermany, szczególnie szczenięta.

  Choroba zaczyna się gwałtownymi wymiotami, posmutnieniem, barkiem apetytu, gorączką. Następnie dochodzi do biegunki często z krwią, o cuchnącym zapachu. Odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe prowadzą do zapaści krążeniowej. Równocześnie rozwija się posocznica i endotoksemia . Bez odpowiedniej terapii objawowej w szybkim czasie dochodzi do śmierci zwierzęcia. Podobnie jak nosówka bez uprzedniego szczepienia uodparniającego jest to choroba śmiertelna.

  Choroba Rubartha

  Choroba wirusowa zwana inaczej zakaźnym zapaleniem wątroby psów. Podatne na zachorowanie są także lisy (powoduje u nich zapalenie mózgu).Najwięcej zachorowań zdarza się w pierwszych latach życia u młodych psów.

  Postać ostra zaczyna się od 40 sto stopniowej gorączki, występuje powiększenie migdałków i węzłów chłonnych, apatia , brak apetytu, wzmożone pragnienie, bolesność wątroby powoduje niechęć do poruszania. Następnie pojawiają się wymioty i biegunka, krwiste wybroczyny na skórze i spojówkach, czasem spotyka się obrzęki kończyn, rzadko objawy neurologiczne. Powikłania bakteryjne mogą powodować śmierć chorego zwierzęcia. Śmiertelność podwyższa młody wiek zwierzęcia i dołączenie infekcji wikłających (nosówka, parwowiroza).

  Koronawiroza

  Jest to wirusowa choroba psów bardzo zaraźliwa, ale często przebiegająca łagodnie, objawiająca się zapaleniem żołądka i jelit. Zarazek jest antygenowo podobny do korono wirozy świń (zakaźne zapalenie żołądka i jelit) i kotów (FIP).

  Powoduje brak apetytu, posmutnienie, wymioty i biegunkę. Kał ma barwę żółto-zieloną lub pomarańczowa, zapach cuchnący. Stan ogólny zwierzęcia jest lepszy niż przy parwowirozie. Czasem może dojść dogrobnego dla życia odwodnienia organizmu. Dotyka najczęściej szczenięta w wieku do 12 tygodni. Czas inkubacji choroby wynosi od 24 do 36 godzin.

  Parainfluenza

  Zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli psów zwane też kaszlem kennelowym obejmuje bardzo zaraźliwe ostre zapalenia dróg oddechowych wywołanych przez mieszane infekcje wirusowo-bakteryjne. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową podczas kontaktu bezpośredniego czasem prze inne wektory zakażenia typu ubranie, buty , sprzęt, narzędzia, miski.

  Parainfleunza charakteryzuje się suchym, gwałtownym, napadowym kaszlem, po którym może dochodzić do krztuszenia się i odruchów wymiotnych. Kaszel nasila się podczas posiłku, przy zmianie temperatury lub wilgotności środowisku (przy wychodzeniu na spacer lub powrocie z niego). Czasem towarzyszy mu wyciek surowiczo – śluzowy z nosa i worków spojówkowych.

  U zwierząt z osłabioną odpornością przebieg para influenzy jest znacznie cięższy: utrata apetytu, wysoka gorączka, wilgotny, często bolesny kaszel. Może wtedy dojść do około oskrzelowego zapalenia płuc. W takich przypadkach śmiertelność może sięgnąć 25% przypadków.

  Leptospiroza

  Jest to bakteryjna choroba zwierzęta i ludzi wywoływana przez kilkanaście serotypów patogennych bakterii, krętków, z rodzaju Leptospira. Rozwojowi i namnażaniu się bakterii sprzyja podmokłe lub wodne środowisko. Najbardziej narażone na zarażenie są psy myśliwskie lub przebywające na terenach podmokłych. U psów są to częste infekcje, w których obrazie dominuje uszkodzenie nerek a co za tym idzie często mocznica lub żółtaczka przy uszkodzeniu wątroby. Początkowe objawy są niespecyficzne , takie jak w przypadku innych chorób zakaźnych : posmutnienie, brak apetytu, gorączka, wymioty, następnie dołączają się mięśniobóle, utrata sił, sztywność chodu, może występować żółtaczka i wybroczyny krwiste na skórze. Ostra postać leptospirozy doprowadza do śmierci z objawami wstrząsu w ciągu 3 dni. Postać podostra może przybrać formę przewlekłego śródmiąższowego zapalenia nerek.

  Wścieklizna

  W świetle obowiązującego w Polsce prawa szczepienie psów na wściekliznę jest obowiązkowe. Dotyczy wszystkich psów, które zakończyły program szczepień profilaktycznych przeciw innym chorobom zakaźnym i ukończyły 3 m-c życia. Jest to choroba wirusowa , przebiegająca z ostrym, niemal bez wyjątków śmiertelnym zapaleniem mózgu psów i innych zwierząt domowych oraz dzikich. Dotyczy także ludzi. Jest to najgroźniejsza zoonoza przenoszona przez psy. Źródłem zarażenia psa lub kota są inne zwierzęta – lisy, jenoty, nietoperze, wiewiórki, praktycznie każde zwierzę stałocieplne – przy czym zwierzęta mięsożerne są wrażliwsze na zachorowanie niż roślinożerne.

  Drogą zakażenia jest człowieka czy zwierzęcia jest pokąsanie perforujące skórę. Niezbędny jest kontakt śliny (z zawartym w niej wirusem ) z krwią zwierzęcia/człowieka pogryzionego.

  Objawy wścieklizny są neurologiczne: zmiana zachowania, brak apetytu/ pragnienia, zachowanie jest odmienne od dotychczasowego (płochliwość lub nadmierna agresja). Rozszerzone źrenice , tendencja do kąsania , ślinotok , atakowanie ludzi ew. przedmiotów nieożywionych pojawiają się później. Końcowe stadium choroby to faza utraty agresywności, wyczerpanie, drgawki i porażenia. W efekcie tych ostatnich może dojść do niewydolności oddechowej, śpiączki i agonii co ma miejsce w ciągu 3-14 dni od wystąpienia pierwszych objawów. Bardzo często zdarza się tzw. wścieklizna cicha – bez typowych objawów pobudzenia i agresji.

  Wszystkie psy mogą zostać dotknięte wspomnianymi chorobami.

  Weterynarz Ząbki ustali i wykona odpowiedni harmonogram szczepień, biorąc pod uwagę predyspozycje rasowe, częstotliwość występowania chorób zakaźnych na danym terenie czy też tryb życia zwierzęcia.

  Zapraszamy do gabinetu weterynaryjnego Bonifacy w Ząbkach!

 2. Porady dla właścicieli zwierząt

  Dla psów

  Szczepienia wczesne:

  • 6-7 tygodni nosówka, parwowiroza,
  • 9-10 tygodni nosówka, parwowiroza, koronawiroza, choroba Rubartha, kaszel kenelowy, leptospiroza.

  Szczepienia standardowe:

  • 9-10 tydzień nosówka, parwowiroza, koronawiroza, choroba Rubartha, kaszel kenelowy, leptospiroza
  • 12-13 tydzień j.w.
  • 15 tydzień: wścieklizna
  • Przeciw BORELIOZIE od 12 tygodnia życia.

  Po 12 miesiącach szczepienia przypominające.

  Dla kotów

  Szczepienia młodych kotów (w 8-9 tygodniu życia) i powtórnie po 3 tygodniach, szczepienia przeciwko:

  • herpes i kaliciwirozie,
  • panlekopenii

  Opcjonalnie można zaszczepić przeciwko:

  • chlamydii
  • białaczce

  Po 12 miesiącach szczepienia przypominające.

  Kot wychodzący powinien być zaszczepiony przeciw wściekliźnie.

  Należy pamiętać, aby przed każdym szczepieniem odrobaczyć zwierzę.

  Dla królików

  Gryzonie również podlegają szczepieniu i odrobaczaniu pasożytom zewnętrznym i wewnętrznym.

  • Myksomatoza – szczepienie obowiązkowe przeprowadzone na wiosnę, dotyczy także królików nie wychodzących z mieszkań.
  • Pomór królików – szczepienie dla królików mogących mieć kontakt ze zwierzętami chorymi.
  • Katar zakaźny (pasterelloza) – szczepienie dla królików mogących mieć kontakt ze zwierzętami chorymi.